Перелік послуг

Централізоване

Найменування Вартість
Статический IP 60 грн
Розміщ.сервера По узгодженню
Батьківський контроль По узгодженню

Виїзд майстра до абонента

Найменування Вартість
Приватний абонент 1 годину – 300 грн,
далі – 100 грн / год
Підприємство 500 грн / год

Захист комп’ютерних мереж

Найменування Вартість
Перехоплення
DDOS-атаки
По узгодженню
Фаєрвол (між-
мережевий екран)
По узгодженню
IDS (раннє виявлення) По узгодженню

Віддалене обслуговування

Найменування Вартість
Віддалене управління додатками По узгодженню

Комплексне обслуговування

Найменування Вартість
Комплексні послуги для підприємств (в тому числі запуск, налагодження та контроль систем відеоспостереження) Від 6000 грн / міс;
виїзд майстра не менше двох разів на місяць для контролю

Підвищення відмовостійкості

Найменування Вартість
Заходи, спрямовані на підвищення відмовостійкості мережі та обладнання По узгодженню

Ексклюзивні послуги

Найменування Вартість
Особливі заходи для приватних осіб і підприємств По узгодженню

Докладніше про послуги

Централизированные услуги

Представляют собой вид услуг, которые требуют лишь согласия абонента на их осуществление и ежемесячную плату на период пользования такими услугами; к ним относятся:

  1. статический IP-адрес (в отличие от поставляемого по умолчанию динамического IP-адреса, который при каждом новом подключении к Интернету будет разным, статический IP-адрес является неизменным и позволяет подтвердить авторство абонента (обмен почтовыми сообщениями, бухгалтерские программы и в иных случаях);
  2. Веб-хостинг – вид аренды внешних ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящегося в сети. Может применяться комплексно (при хостинге площадки под сайт – размещение программного обеспечения на сервере, почтовый клиент, база данных, DNS, файлового хранилища на т.н. «файл-сервере», поддержка сервисов) , так и отдельных услуг из этого перечня;
  3. Родительский контроль (серверное управление) – действия, направленные за контролем действий ребенка (при домашнем Интернете) или сотрудников (бизнес-интернет). Такие действия можно условно разделить на следующие категории:
    1. управление доступом в Интернет для одного или группы пользователей. Может осуществляться как контролем времени, когда выход в Интернет вообще возможен, так и фильтрацией по MAC-адресам или по иному признаку;
    2. управление разрешённым контентом для выбранной группы пользователей.
Виїзд майстра до абонента

Обслуговування ПК та вирішення інших питань. Після попереднього аналізу роботи ПК майстер приймає рішення про проведення необхідних робіт з усунення несправностей або збільшення продуктивності ПК, про що доводить до відома користувача. Після отримання дозволу на проведення таких робіт, майстер виконує їх і складає перелік виконаних робіт, які оплачуються основним користувачем, які досягли повноліття.

Захист комп’ютерних мереж

Створення додаткових рівнів захисту від зовнішніх вторгнень, пов’язані із загальним аналізом трафіку і винятком нестандартного потоку даних на підставі евристичного аналізу. На відміну від традиційної антивірусного захисту, заснованої на завантаженні програмного забезпечення на обладнання абонента (ПК, мобільний телефон), всі необхідні дії над пакетами виробляються до абонента, що економить ресурси кінцевих пристроїв (наприклад, може витрачатися більше 50% всіх потужностей процесорів при активному застосуванні антивіруса).

Розглянемо такі види захисту:

  1. захист від DDOS-атак. Це вид атаки, спрямована на доведення обладнання до повної або часткової відмови, що унеможливлює або утрудненим доступ авторизованим користувачам. У повному обсязі неможливо захиститися від такої атаки, тому застосовується обмеження на протидію в розмірі 128 Мбіт / c шкідливого трафіку;
  2. фаєрвол (інакше називається мережевим екраном) – програмно-апаратний комплекс, призначений для захисту сегментів мережі від можливих атак в уразливих місцях.
  3. IDS (Intrusion detection system / Intrusion prevention system (IDS / IPS) – система детектування вторгнень / раннього реагування на вторгнення) – життєво необхідна частина системи комп’ютерної безпеки підприємств і служить для виявлення фактів незаконного втручання в внутрішню мережу підприємства і спроб отримання управління нею. На підставі отриманих даних IDS / IPS приймає рішення про інформування системного персоналу про факти вторгнення і заходи щодо їх мінімізації.

Їх ціна варіюється в дуже широких межах залежно від підтримуваних функцій і швидкості їх виконання.

Віддалене обслуговування

Всі завдання вирішуються шляхом віддаленого підключення до абонентського обладнання (комп’ютер, сервер), що є відмінним рішенням для компаній з невеликим фінансуванням. Для управління використовується програмне забезпечення засобів віддаленого доступу по зашифрованому каналу зв’язку.

Комплексне обслуговування

Всі завдання вирішуються шляхом віддаленого підключення до абонентського обладнання (комп’ютер, сервер), що є відмінним рішенням для компаній з невеликим фінансуванням. Для управління використовується програмне забезпечення засобів віддаленого доступу по зашифрованому каналу зв’язку.

Підвищення відмовостійкості

Включає в себе заходи по зовнішньому моніторингу та супроводу корпоративної мережі або сегмента мережі (для великого підприємства). На відміну від віддаленого обслуговування, тут відбувається обов’язковий виїзд майстра 2 рази місяць з обстеженням за місцем дільниці мережі.

Ексклюзивні послуги

Заходи, пов’язані з заміною існуючого мережевого обладнання на більш швидкісний і з меншим відсотком ймовірної відмови, а також прокладка резервних ліній зв’язку для підтримки безперебійної роботи мережевого і кінцевого обладнання.

Меню